Sieci komputerowe – adresy IP

Adres IP, który posiada każdy komputer to 32-bitowa liczba, w której skład wchodzą cztery liczby ośmiobitowe (oktety).  Bity w adresie określają takie parametry komputera jak klasa adresu, sieć lokalna (LAN), oraz numer konkretnego komputera w sieci.

Adresy komputerów są dzielone na klasy adresów IP. Współczesna klasyfikacja wyróżnia pięć podstawowych klas adresów. Podział związany jest ściśle z funkcją oraz zadaniami określonego komputera w sieci.

Klasa A to adresy IP stworzone do obsługi bardzo dużych sieci. Architektura tej klasy zakłada istnienie małej liczby sieci klasy A (maksymalnie 127) oraz bardzo dużą liczbę hostów (maksymalnie 16 777 214). Adresy IP znajdujące się w tej klasie to zakres  od 1.0.0.1 do 127.255.255.254.

Klasa B to adresy IP zaprojektowane z myślą o obsłudze średnich i dużych sieci. Jeśli weźmiemy adres IP sieci właśnie tej klasy to dwa oktety będą go określać, zaś pozostałe dwa oktety będą określać adresy hostów. Maksymalna liczba sieci klasy B to 16 382, natomiast maksymalna liczba hostów to 65 tys. 534. Zakres adresów IP tej klasy rozpoczyna się na 128.0.0.0 a kończy na 191.255.255.255.

Kolejna klasa to klasa C. Tutaj mamy adresy do obsługi dużej liczby małych sieci. Zakres tej klasy adresów IP rozpoczyna się od 192.0.0.0. a kończy na 223.255.255.255. Jedna sieć tej klasy umożliwia obsługę 254 hostów. Maksymalna liczba sieci klasy C to 2 mln 97 150.

W klasie D znajdują się adresy do multiemisji (zwanej również multicast). Tego typu adres to służy kierowaniu pakietów do grup adresów IP. Klasa D pozwala na wydajniejszy przesył pakietów pozwalając na uniknięcie oddzielnych strumieni dla poszczególnych odbiorców.  Co się tyczy tej klasy adresów IP to jej dopuszczalny zakres rozpięty jest pomiędzy 224.0.0.0 a 239.255.255.254.

Ostatnia klasa E jest zarejestrowana jednak póki co nie może być używana w Internecie. Zarezerwowało ją IETF (Internet Engineering Task Force) i służy celom badawczym. Jej zakres to 240.0.0.0 – 255.255.255.255.

Jeśli coś jest jeszcze dla Ciebie nie jasne, zapraszam do kontaktu ze mną.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *