jak dziala dhcp

Istnienie sieci to pasmo ciągłych zmian. Związane są one ze znikaniem pewnych urządzeń, pojawianiem się nowych komputerów a także logowaniem i wylogowywaniem użytkowników.

Gdyby sieć była konfigurowana ręcznie wymagałoby to bardzo dużego nakładu pracy (na pewno ponad ludzkie siły). Na szczęście istnieje protokół DHCP. Pod tym tajemniczym skrótem, kryje się rozwiązanie, które dynamicznie przydziela adresy IP nowym urządzeniom.

DHCP (protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) to efektywne rozwiązanie, które znakomicie sprawdza się nawet w małych sieci. Do tego celu warto wydzielić jeden komputer, którego zadanie będzie polegać właśnie na dynamicznym przydzielaniu adresów. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędności czasu oraz większą szybkość.

Interakcja między klientem a serwerem

Sposób działania DHCP najlepiej przedstawić opisując szczegółowo interakcję między klientem (komputerem) i serwerem. Składa się ona z czterech etapów. Pierwszy z nich to wysłanie do serwera (który jest w sieci) przez klienta wiadomości (DHCPDISCOVER). Jej sens w języku potocznym to mniej więcej: „wszystkie serwery DHCP w sieci – potrzebuję adresu IP”. Na tym etapie komunikacja odbywa się przy pomocy protokołu UDP.

Drugi krok to odpowiedź ze strony serwerów DHCP (DHCPOFFER), w której znajduje się proponowany adres IP. Tego typu odpowiedzi klient może uzyskać bardzo wiele. W tym miejscu przechodzimy do trzeciej kroku, czyli decyzji ze strony klienta. Jeśli wybierze on określony adres IP to wysyła wiadomość DHCPREQUEST w protokole UDP.

Ostatni krok to przydzielenie przez serwer klientowi tymczasowego adresu IP (komunikat DHCPPACK). Następnie klient sprawdza czy adres nie jest używany przez inny komputer w sieci. Jeśli tak nie jest wpisuje parametry sieciowe do swojego systemu.

Czas użytkowania

Serwer DHCP przydzielając adresy IP ustala dodatkowo czas użytkowania (lease). Ten parametr odnosi się do czasu ważności ustawień określonego komputera. Po upłynięciu tego czasu klient może wysłać zapytanie o odnowienie czasu użytkowania do serwera z którego korzysta lub zapytanie do wielu serwerów o nowy adres IP.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zachęcam do kontaktu.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *