Korzystając z komputera korzystamy też z wielu programów. Każdy z nich ma przypisaną do siebie licencję. Jakie istnieją rodzaje licencji oraz z jakimi prawami i restrykcjami się wiążą?

Umowa licencyjna – co to jest?

Umowa licencyjna to umowa formalno-prawna zawarta pomiędzy firmą, która stworzyła oprogramowanie, a osobą fizyczną lub firmą, która z tego oprogramowania korzysta.

Dokument, jakim jest umowa licencyjna przede wszystkim powinien określać warunki na jakich korzystający z programu jest uprawniony do jego eksploatacji.

Korzystając z komputera najczęściej spotkamy się z tzw. licencją użytkownika (EULA). Ta umowa wykorzystywana jest przez producentów do nakładania na użytkowników dodatkowych ograniczeń.

Większość licencji jest bardzo restrykcyjna. Ograniczają one np. ilość komputerów, na których można zainstalować daną aplikację, czy liczbę użytkowników uprawnionych do jej wykorzystywania. Fakt jest jednak taki, że większość z nas nie czyta akceptowanych umów licencyjnych, co oczywiście jest błędem. Kolejnym faktem jest też to, że gdybyśmy chcieli przeczytać wszystkie umowy od deski do deski, najprawdopodobniej nie starczyłoby nam życia.

Rodzaje licencji oprogramowania

Istnieje wiele rodzajów licencji od takich, które zakazują użytkownikowi prawie wszystkiego, aż do takich, które pozwalają na pełną dowolność w wykorzystywaniu, zmienianiu i dystrybucji oprogramowania.

Generalnie licencje możemy podzielić na trzy grupy:

 • Licencje niewyłączne – udzielający licencji pozwala na korzystanie z oprogramowania wielu osobom jednocześnie.
 • Licencje wyłączne – rzadko spotykane w przypadku aplikacji komputerowych; udzielający licencji zezwala na korzystanie z oprogramowania wyłącznie danemu podmiotowi.
 • Sublicencja – licencjobiorca może udzielać licencji kolejnym podmiotom.

Poniżej przedstawimy kilka najważniejszych rodzajów licencji oprogramowania:

 • Shareware – pozwala na korzystanie i dzielenie się kopiami danego (zwykle bezpłatnego) oprogramowania. Korzystanie z jego pełnej funkcjonalności wymaga jednak dodatkowej opłaty.
 • Freeware – pozwala na korzystanie i rozpowszechnianie oprogramowania za darmo. Nie można jednak pozyskiwać z tego tytułu pieniędzy, ani modyfikować oprogramowania.
 • Adware – oprogramowanie na tej licencji ma w sobie implementowane reklamy i dodatkowe programy instalowane wraz z głównym. W ten sposób użytkownik może za darmo korzystać z danej aplikacji, a producent pozyskuje korzyści od reklamodawców.
 • Jednostanowiskowa – pozwala na instalację oraz wykorzystywanie oprogramowania wyłącznie na jednym stanowisku.
 • Grupowa – pozwala zainstalować i użytkować oprogramowanie na wielu stanowiskach jednocześnie. Ich ilość jest jednak z góry ustalona.
 • Demo – pozwala na korzystanie za darmo z fragmentu zasobów danej aplikacji. Ma na celu zaprezentować możliwości danego produktu i przekonać użytkownika do zakupu pełnej wersji.
 • Trial – ta licencja pozwala korzystać z pełnej wersji oprogramowania przez określony czas. Po wykorzystaniu limitu jego funkcje zostaną zablokowane.
 • OEM – jest to typ licencji, który pozwala wykorzystywać dane oprogramowanie wyłącznie w połączeniu z danym sprzętem.
 • BOX – czyli tzw. “pudełkowa”. W przeciwieństwie do wersji OEM aplikacje na licencji BOX mogą być instalowane i wykorzystywane na dowolnym sprzęcie.
 • GPL – licencja, która pozwala na udostępnianie i zmienianie oprogramowania. Takie oprogramowanie może być rozpowszechniane zarówno bezpłatnie, jak i za opłatą. Licencja ta narzuca też zagwarantowanie odbiorcy dostępu do kodu źródłowego.
 • Abandonware – rodzaj licencji, która dotyczy „porzuconego oprogramowania”. Zwykle autor aplikacji nie pobiera już za nią pieniędzy, co wiąże się z brakiem wsparcia.

Podsumowanie

Jak widać istnieje wiele rodzajów licencji oprogramowania i o ile w przypadku osób prywatnych nie mają one aż takiego znaczenia, tak w przypadku, gdy potrzebujemy aplikacji dla firmy, warto dokładnie przemyśleć jaki program, na jakiej licencji będzie dla nas najodpowiedniejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *